รถเมล์เส้นแจ้งวัฒนะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์เส้นแจ้งวัฒนะเค้าวิ้งวันละกี่คันครับ หรือเค้าเลิกให้บริการแล้วตครับ นั่งรอเกือบชั่วโมงไม่เห็นมาสักคันมีแต่รถตู้อย่างเดียว

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถของรถที่วิ่งผ่านถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีรถโดยสารให้บริการหลายสาย เช่น 52, 66, 150, 166, 356 ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อให้เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ