ลืมกระเป๋าไว้ในรถเมล์สายa1

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ลืมกระเป๋าไว้ในรถเมล์สายa1กระเป๋าสีแดงรถออกจากสนามบินดอนเมืองรอบ3ทุ่ม ถึงbtsหมอชิต3ทุ่ม20 ของวันเสาร์ที่17/7/60. ติดต่อ0910613899 ภายในกระเป๋ามีเสื้อผ้าเครื่องสำอางและเอกสารสวนตัว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่พบเห็น (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ