รถเมล์ฟรี วิ่งหนีประชาชน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ฟรีทะเบียน 120267 ขับผ่านเดอะมอล ไม่ยอมจอดรอผู้โดยสารขึ้น พอส่งคนลงเสร็จก็รีบขับออกเลย ป้ายรถเมล์มันขนาดใหญ่ ผู้โดยสารต้องวิ่งเพื่อที่จะไปขึ้น ขนาดโบกให้จอดก็ไม่จอด หลายครั้งแล้วนะรถเมล์ฟรี เคยขึ้นครั้งนู้น กำลังจะก้าวขึ้นบนรถ รถก็ออกก่อน เกือบตกรถ ถ้าจะมีโครงการรถฟรี กรุณาทำให้มันมีคุณภาพด้วยเถอะค่ะ เงินภาษีของประชาชนนะคะ

ขสมก.รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว จะจัดส่งเรื่องร้องเรียนของท่านไปยังเขตการเดินรถที่ดูแลรับผิดชอบ ดำเนินการตตรวจสอบหาพนักงานประจำรถคันดังกล่าวมาสอบสวนหาข้อเท็จจริง หากพบว่าได้กระทำผิดจริงตามที่ถูกร้องเรียนมา องค์การจะลงโทษตามระเบียบต่อไป ท่านสามารถสอบถามเส้นทาง แนะนำบริการได้ที่สายด่วน Call center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.