พนักงานขององค์การ กระทำผิดศิลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ใช้สถานที่ทำงานเป็นที่นัดแนะมั่วสุม สังสรรค์ เที่ยวเตร่ เฮฮา โดยมีหัวหน้างานรับรู้รับทราบ และจัดเวลาให้ ลองฟังคลิป https://www.youtube.com/watch?v=Z7ST1Mm7T5w https://www.youtube.com/watch?v=1wUSumoxXMA https://www.youtube.com/watch?v=RRmEVP-Vf5s https://www.youtube.com/watch?v=ZNtp3dL0kRo https://www.youtube.com/watch?v=qkturMKmf4Q