27

เขตการเดินรถ: 
2
ต้นทาง: 
Minburi
ปลายทาง: 
Ladproa Rd. - Victory Monument
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(ครีม - แดง)
รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
roemton min buri pai tam thanon ram in thra yaek sai pai tam thanon sukhaphiban 2 yaek khwa pai tam thanon akhan songkhro yaek sai pai tam thanon sukhaphiban 1 yaek khwa pai tam thanon lat phrao yaek sai pai tam thanon phahon yothin chon sut senthang thi anusawari chai samoraphum
เที่ยวกลับ: 
roemton chak anusawari chai samoraphum pai tam thanon phahon yothin laeo pai tam senthang doem chon sut senthang thi min buri