45

เขตการเดินรถ: 
3
ต้นทาง: 
Mega
ปลายทาง: 
Tha num sipraya
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
รถธรรมดา ครีม - แดง(ค่าโดยสาร "ฟรี")
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00