39

เขตการเดินรถ: 
1
ต้นทาง: 
Thammasat University (Rangsit)
ปลายทาง: 
Victory Monument
ประเภทรถ: 
รถโดยสารปรับอากาศ
รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00