ของหายได้คืน

รายการ วันที่พบ เวลาที่พบ สายรถ หมายเลขรถ ลักษณะของที่พบ สถานะ
50 06/07/2559 15:40 ปอ. 511 3-66015 กระเป๋าสตางค์สีดำ ภายในมีบัตนักศึกษา มหลัยธรรมศาตร์ ชื่อ นาย Koichi Yamashita และบัตร เครดิตร ยังไม่พบเจ้าของ