วารสารล้อหมุน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ITA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ช่องทางการตอบ EIT

ตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลของ ขสมก.

ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 จำนวน 601,132 คน

 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 จำนวน 601,132 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 จำนวน 601,132 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 20 - 23 พ.ค. 67 จำนวน 2,299,404 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 จำนวน 456,665 คน

จำนวนประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 จำนวน 456,665 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 จำนวน 456,665 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 20 - 22 พ.ค. 67 จำนวน 1,698,272 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 จำนวน 690,688 คน

ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 จำนวน  690,688 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 จำนวน  690,688 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 20 - 21 พ.ค. 67 จำนวน 1,241,607 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 จำนวน 631,919 คน

ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 จำนวน 631,919 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 จำนวน 631,919 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 20 พ.ค. 67 จำนวน 631,919 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 จำนวน 449,575 คน

ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 จำนวน 449,575 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 จำนวน 449,575 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 13 - 19 พ.ค. 67 จำนวน 3,398,082 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ


คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

บัตรร่วม รถไฟสายสีแดง X BMTA

ขสมก. จัดเดินรถเสริมพิเศษ จำนวน 2 เส้นทาง

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ข้อปฏิบัติป้องกันการกระทำที่อาจเกิดการแพร่ระบาด COVID-19
ภาพประกอบ Entry Thailand
ชี้ช่องเบาะแสทุจริต
280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564
E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ