วารสารล้อหมุน

ลงทะเบียนบัตรโดยสาร ขสมก.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ITA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ช่องทางการตอบ EIT

ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2565 จำนวน 513,031 คน

ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2565 จำนวน 513,031 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2565 จำนวน 513,031 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2565 จำนวน 4,545,578 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ  

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2565 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 4 ราย

ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2565

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2565 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 4 ราย #ขสมกปลอดภัยมั่นใจให้บริการพนักงานฉีดวัคซีนครบ  

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2565 จำนวน 563,558 คน

ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2565 จำนวน 563,558 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2565 จำนวน 563,558 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2565 จำนวน 4,032,547 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ  

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2565 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 33 ราย

ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2565

ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2565 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 33 ราย #ขสมกปลอดภัยมั่นใจให้บริการพนักงานฉีดวัคซีนครบ  

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 จำนวน 696,642 คน

ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 จำนวน 696,642 คน

จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 จำนวน 696,642 คน สะสมตั้งแต่ วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565 จำนวน 3,468,989 คน ข้อมูลจาก สำนักบริหารการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ #ขสมกภูมิใจพร้อมให้บริการ #ขสมกพัฒนาคุณภาพบริการ  


วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ขสมก.

ข้อปฏิบัติป้องกันการกระทำที่อาจเกิดการแพร่ระบาด COVID-19
280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564
E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ