ลงทะเบียนบัตรโดยสาร ขสมก.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ITA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

ธนาคารกรุงไทยจะปิดปรับปรุงระบบ ในวันที่ 10 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 00.45 – 07.45 น.

ธนาคารกรุงไทยจะปิดปรับปรุงระบบ _EDC

ด้วยธนาคารกรุงไทยจะปิดปรับปรุงระบบ ในวันที่ 10 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 00.45 – 07.45 น. ส่งผลให้เครื่อง EDC ไม่สามารถรับชำระค่าโดยสารผ่าน โมบายแบงก์กิ้งของทุกธนาคาร บัตรเดบิต (เฉพาะธนาคารกรุงไทย) และบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แบบรายเที่ยว (โคแบรนด์) รวมทั้งไม่สามารถรองรับสิทธิ์โครงการ “เราชนะ” และ“

ข่าวฉบับที่ 008 /2564 ประจำวันที่ 5 เมษายน 2564 ขสมก. จัดแผนเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

008/2564_1

ข่าวฉบับที่ 008 /2564   ประจำวันที่  5 เมษายน  2564              ขสมก. จัดแผนเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564           องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

“ขสมก. ไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

31364_1.1

วันนี้ (31 มี.ค. 64) เวลา 08.30 น. นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นำคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การ ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส  ภายใต้แนวคิด “ขสมก. ไม่ทนต่อการทุจริต” 

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล (ผอก.) มอบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลพขร.และ พกส. ได้ให้ความช่วยเหลือสุนัขพลัดหลงบนทางพิเศษศรีรัช ก่อนส่งมอบสุนัขคืนให้แก่เจ้าของ

31364_1

วันนี้ (31 มี.ค. 64) เวลา 09.00 น. นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มอบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลให้แก่ นางสาวเตือน ประทุมทอง และนางนกน้อย สีดำ พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 166 คนละ 2,000 บาท

ขสมก.เปิดรับผู้มีสิทธิ์ โครงการ “ม 33 เรารักกัน” ซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ ทุกประเภท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64

072564

ข่าวฉบับที่007/2564  ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เตรียมความพร้อมในการจำหน่ายบัตรโดยสารล่วประจำวันที่งหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ “ม 33 เรารักกัน”


รณรงค์ลดอุบัติเหตุ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ขสมก.

ข้อปฏิบัติป้องกันการกระทำที่อาจเกิดการแพร่ระบาด COVID-19

มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
แบบสอบถามข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ภาพสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564
E-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ