ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

ขสมก.จัดแผนเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 พร้อมจัดรถให้บริการฟรี 3 เส้นทาง

02563

ข่าว ขสมก.ฉบับที่  025 /2563                                                                                                                                               ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563   

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร

โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร

ประกาศเชิญชวน โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะจัดทำราคากลางในการจ้างพนักงานขับรถโดยสาร ผู้ประกอบการท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-246-0339 ต่อ 1221 คุณ สุวิทย์ สุกรีฑา พร้อมนี้ได้แนบร่าง TOR มาท้ายนี้

280 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ภาพสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย
การท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
GovChannel
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์