ขสมก.บริการเพื่อสังคม(CSR)

ข่าว/กิจกรรมที่น่าสนใจ

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง

ภาพประกอบประกาศรับสมัครพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ภาพที่ 1

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถโดยสาร รถธรรมดา และรถปรับอากาศ จำนวนมาก โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นิติกร (อัตราจ้าง)

ภาพประกอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน นิติกร ภาพที่ 1

ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นิติกร (อัตราจ้าง) สำนักกฎหมาย ฝ่ายบริหาร สัญญาจ้าง 1 ปี นั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นิต

ภาพสัญลักษณ์ GovChannel
ภาพสัญลักษณ์จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ภาพสัญลักษณ์ผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ภาพสัญลักษณ์ กระทรวงคมนาคม
ภาพสัญลักษณ์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ภาพสัญลักษณ์ สถาบันการบินพลเรือน
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ภาพสัญลักษณ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาพสัญลักษณ์กรมเจ้าท่า
ภาพสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก
ภาพสัญลักษณ์กรมการบินพลเรือน
GovChannel