R41 แฮบปี้แลนด์ -ถนนตก ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ R41 แฮบปี้แลนด์ - ถนนตก ไม่จอดรับผู้โดยสาร ช่วงเวลา 2ทุ่ม ของวันที่ 4 /09/2016 ผมโบกแถว ถ.จันทน์ สะพาน2 โดยใช้ไฟมือถือช่วยก็ไม่จอด ตรงที่ผมยืนก็ไม่ได้มืดอะไร อยากให้พัฒนาเหมือนตปท. ไหนๆ เปลี่ยนให้เหมือน ตปท. ในการจดจำ และเส้นทางการเดินรถ แต่แก้ปัญหาเรื่องไม่จอดรับผู้โดยสาร เพราะไม่มีความหมายอะไรเหมือนเดิมครับ ถ้าไม่ปรับปรุงเรื่องบริการ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสายดังกล่าว ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ