R3 เปลี่ยนเส้นทางจากสาย 11

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สายใหม่ R3 ที่ปรับเปลี่ยนเส้นทางจากสาย 11 ซึ่งวิ่งจากสนามกีฬาแห่งขาติ ผ่านเพชรบุรีตัดใหม่ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้ารามคำแหง ไม่ได้ตรงไปพัฒนาการเหมือนเดิม แต่ยังติดป้ายสาย 11 อยู่ ถ้าไม่ได้วิ่งเส้นทางเหมือนเดิม ก็ควรเอาเลขรถเดิมคือสาย 11 ออกเพราะทำให้คนเข้าใจผิด แล้วเดินทางผิดเส้นทาง ต้องเสียเวลาโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน ที่สำคัญพนักงานเก็บเงินและคนขับควรทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เส้นทางใหม่ให้ประชาชนทราบ เช่นบอกว่าเส้นทางมีการเปลี่ยนแปลง จะเลี้ยวเข้ารามคำแหง ถ้าจะตรงไปให้ขึ้นรถคันอื่นแทน ไม่ใช่ปล่อยให้เข้าใจผิดว่าเป็นรถที่วิ่งเส้นทางเดิมแต่เปลี่ยนเลขรถ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ