A2 สนามบินดอนเมืองไปไหนหมด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถ A2 เกือบ 1 ซม. แล้วพนักงานบอกมาทุกๆ ครึ่ง ซม A1 จะเยอะไปไหนครับมาถี่ๆเลย ไม่ถึง 30 นาที เกือบ 10 คัน แต่ A2 ไม่มีเลย เสียเวลาจริง ๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ