95

เขตการเดินรถ: 
1
ต้นทาง: 
บางเขน
ปลายทาง: 
แฮปปี้แลนด์
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
04:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
อู่บางเขน วัดพระศรีมหาธาตุ สถานีตำรวจบางเขน มหาวิทยาลัยเกริก เซ็นทรัลรามอินทรา ซอยรามอินทรา5 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ตรงข้ามสนามมวยลุมพินีรามอินทรา แยกลาดปลาเค้า(รามอินทรา15) ตรงข้ามบิ๊กซีรามอินทรา หมู่บ้านเกาหลี ตลาด กม.4 เคหะรามอินทรา กม.4 ตรงข้ามซอยมัยลาภ กองบินตำรวจวัชรพล(กม.5) หมู่บ้านสวัสดิการทหาร ซอยรามอินทรา 65 กม.7 รามอินทรา(ขาออก) ซอยรามอินทรา 69 กม.8 รามอินทราคอนโดลุมพินี ตรงข้ามซอยอมรวิวัฒน์ ซอยนวมินทร์ 98 ตรงข้ามไปรษณีย์จรเข้บัว ตรงข้ามโรงเรียนนวมินทร์(สิงห์สิงหเสนีย์) หมู่บ้านอัมรินทร์นวมินทร์ 90 โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 80 ตรงข้ามเคหะนวมินทร์ โรงเรียนเบญจมินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี) 2 หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ ปากซอยนวลจันทร์ นวมินทร์หมู่บ้านธนะสิน(นวมินทร์ 68) ซอยนวมินทร์ 58 หมู่บ้านสินธานี 1 ตรงข้ามประกันสังคม สันติอโศก(ซอยนวมินทร์ 52) ตรงข้ามตลาดอินทรารักษ์(นวมินทร์ 38) ธนาคารกสิกร หมู่บ้านปรีชา 2 หมู่บ้านธารทิพย์ ตรงข้ามโรงเรียนโสมาภา หมู่บ้านศรีนคร1 ตรงข้ามหมู่บ้านวังทอง ตรงข้ามสำนักงานที่ดินบางกะปิ แยกแฮปปี้แลนด์นวมินทร์ 16 แฮปปี้แลนด์ ท่ารถแฮปปี้แลนด์ (95 95ก 143)
เที่ยวกลับ: 
ท่ารถแฮปปี้แลนด์ (95 95ก 143) ตรงข้ามลุมพินีเซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์ ตลาดแฮปปี้แลนด์ แยกแฮปปี้แลนด์ตลาดบางกะปิ(ซอยลาดพร้าว 127) สถานีตำรวจลาดพร้าว หมวดการทางบางกะปิ โรงเรียนบ้านบางกะปิตรงข้ามสำนักงานการเคหะแห่งชาติซอยนวมินทร์ 17 ตรงข้ามสนามกีฬาคลองจั่น(นวมินทร์33) สำนักงานที่ดินเขตบางกะปิ หมู่บ้านวังทอง ตรงข้ามหมู่บ้านศรีนคร 1 โรงเรียนโสมาภา 2 ซอยพึ่งบุญ(นวมินทร์ 69) ตรงข้ามหมู่บ้านปรีชาตลาดอินทรารักษ์(ซอยนวมินทร์ 75) ซอยนวมินทร์ 83 ตรงข้ามสันติอโศกซอยนวมินทร์ 89 ประกันสังคมนวมินทร์ 56 ซอยโพธิ์แก้ว ตรงข้ามวัดบางเตย หมู่บ้านสามัคคี(นวมินทร์ 107) ตลาดนวลจันทร์(ถนนนวมินทร์ขาออก) ตรงข้ามตลาดปัฐวิกรณ์ ตรงข้ามโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี 2) ตรงข้ามโรงเรียนเบญจมินทร์ ซอยนวมินทร์ 135 เคหะนวมินทร์ไทวัสดุนวมินทร์ ตรงข้ามโลตัส สุขาภิบาล1 ตรงข้ามโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์(เปาโลเดิม) ซอยนวมินทร์ 151 หมู่บ้านเอื้องสุข โรงเรียนนวมิทราชูทิศ(สิงหเสนีย์) ไปรษณีย์จรเข้บัว สหฟาร์ม ซอยนวมินทร์ 163 ซอยอมรวิวัฒน์ กม.8 ซอยรามอินทรา 46 ตรงข้ามซอยรามอินทรา 69 กม.7 รามอินทรา(ขาเข้า) ซอยนวลจันทร์ โรงเรียนสายอักษร กม.6 ตรงข้ามหมู่บ้านสวัสดิการทหารบก วัชรพล ตรงข้ามกองบินตำรวจซอยมัยลาภ(รามอินทราซอย16) ตรงข้ามตลาดกม.4 ตรงข้ามหมู่บ้านเกาหลี บิ๊กซีรามอินทรา แยกลาดปลาเค้า(ศูนย์การค้ารามอินทรา) สนามมวยลุมพินี รามอินทราศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สนามกอล์ตรงข้ามเซ็นทรัลรามอินทรา ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกริก การไฟฟ้าบางเขน กรมทหารราบที่11(ประตู1) อู่บางเขน