89 ตรงบางหว้ารอนานมากกก!!!!!

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือยืนรอนานมากก ควรปล่อยรถออกมาให้เยอะๆหน่อย ยืนรอเป็นครึ่งชม. แย่!!!

เรียนท่านผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถโดยสารประจำทางสายที่ 89 นั้น ได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ