79 ออกวิ่งทั้งที่ผู้โดยสารยังลงรถไม่หมด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เช้าวันที่ 16 ส.ค. 2560 เวลาประมาณ 07:20 น. ป้ายการบินไทย (สะพานผ่านฟ้าฯ) เป็นจุดที่มีผู้โดยสารลงเป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือดิฉันซึ่งวันนี้ได้ลงเป็นคนสุดท้าย ขณะที่กำลังก้าวขาลง รถเมล์ก็ขยับตัวออกวิ่งทำให้ดิฉันเกือบล้มลงกระแทกขอบฟุตบาท พฤติกรรมของคนขับเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร รวมถึงกระเป๋ารถเมล์ที่ไม่สนใจดูผู้โดยสารลงรถทั้งที่ยืนอยู่ตรงประตู ถ้าเกิดอันตรายร้ายแรงกว่านี้จะรับผิดชอบชีวิตและครอบครัวผู้โดยสารยังไง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ