77 รถวิ่งน้อยไม่พอ ไม่เข้าป้ายรับคนอีก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
77 ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ารถติด รถน้อย มีผู้โดยสารรอ คุณยังออกขวา ไม่เข้าป้ายอีก ผู้โดยสารก็รอไปเถอะ ไม่รู้คุณจะรีบไปไหนนะ แต่ผู้โดยสารจะไปทำงาน รถติดก็เข้าป้ายรับผู้โดยสารหน่อยเถอะ (4-40507) แวะรับผู้โดยสารไปด้วย รถติดผู้โดยสารก็ติดกับคุณเหมือนกัน ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้โดยสารรอคันถัดไป ซึ่งจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ จบกรณีแรก อีกกรณีคือสอบถามหน่อยว่าเที่ยวสุดท้ายของ 77 คือเวลาเท่าไหร่ครับ จากหมอชิต บางวันเลิกงานเที่ยงคืนกว่่าเลิกงานมายังมีรถให้นั่งกลับบ้าน บางวันเลิกงานก่อนเที่ยงคืน ลงมารถตรเกือบตีหนึ่งยังไม่มีรถวิ่งสักคน ขาดทุนสะสม คนหนีไปใช้รถส่วนตัว หรือบริการอื่นเพราะการบริหารจัดการรถแบบนี้หรือเปล่า

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ