70 มาถึงสนามหลวงกี่คัน ทุกคันหอล่า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนมารอบที่สามแล้วไม่ได้รับการชี้แจงใดๆ ช้าอย่างไรก็อย่างนั้น ไม่ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง แต่อย่างใด

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ พิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ ขอชี้แจงให้ทราบว่า รถสาย 70 ให้บริการจาก ประชานิเวศน์ 3 - สนามหลวง (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ