70 ช้าทุกวัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
70 ไม่มีการปรับปรุงเลยเรื่องเวลา ช้ามาก ช้าที่สุดในทุกสาย คนรอป้ายสนามหลวงเป็น ชม. 2 ชม. พัฒนาบ้างเถอะ โนการปรับปรุง โนการพัฒนา โนการฟังคำวิจารณ์ เพราะถ้าฟังคงดีขึ้นแล้ว กรุณามาชี้แจงด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ