67

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 8.30 น. ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสามเสน รถเมล์สาย 67 เลขที่ 4-40306 ทะเบียน 11-829... (ตัวสุดท้ายไม่แน่ใจ) ผมคิดว่า คนขัับจงใจปิดประตูใส่ โดยผมขึ้นรถเมล์เป็นคนที่ 4 (*คนสุดท้าย) มี 2 คนขึ้นไปแล้วในขณะที่คนกำลังลง คนที่ 3 ขึ้นไป ในขณะที่ไม่มีคนลงแล้ว กระเป๋าจึงบอกว่า "มีสองประตูขึ้นได้นะ" ผมเห็นว่า ถึงผมจะย้ายไปอีกประตูก็ไม่ได้เร็วขึ้นสักเท่าไหร่ จึงตามเด็กนักเรียนคนที่ 3 ขึ้นไป ขณะพึ่งขึ้นบันไดขั้นแรกคนขับก็ปิดประตูใส่โดยไม่ได้ออกรถโดนผมเต็มๆตัว ผมมองไปก็เห็นคนขับมองมา ซึ่งแสดงว่า เห็นแน่นอนว่าปิดประตูใส่ผม ทำให้คลาดได้ว่า คนขับมีเจตนาจงใจปิดใส่เนื่องด้วยอาจจะไม่พอใจที่ผมไม่รีบไปขึ้นอีกประตูทำให้เขาเสียเวลาในการขับรถ (คนขับมีหนวดมีเครา) ส่วนกระเป๋าหญิงประจำรถคันนี้ เป็นผู้หญิงตัวดำ เป็นคนที่ทำหน้าที่ดีมาก เห็นประจำรถคันไหน จะค่อยบอกรายละเอียดในแต่ละป้ายว่าป้ายนี้ป้ายอะไรแล้ว เช่น โรงพยาบาลรามา ป้ายซอยสวนเงิน เป็นต้น ในครั้งนี้ที่เกิดเรื่องก็ค่อยบอกว่า ประตูมี 2 ประตูเพื่อให้ผู้สารขึ้นลงรถได้เร็วยิ่งขึ้น (เป็นการดีนะครับ ไม่เกี่ยวกับคนขับที่อาจใช่อารมณ์) คอยบอกเวลามีคนวิ่งตามจะขึ้น มีเด็กมีคนแก่จะลงก็จะบอกคนขับ หากร้องเรียน แล้วไม่รายงานผลจะถามอีเมล์ไปทำไมครับ???? สงสัยจัง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถสาย 67 เบอร์ข้างรถ 4-40306 คัน วันและเวลาดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรมพนักงานขับรถคนดังกล่าว เป็นเวลา 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ