554 ไม่เข้าจอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์สาย 554 ไม่เข้าป้าย กม.6 ฝั่งขาเข้า เวลา 7.25 น. แถมยังอยู่เลนขวา ทั้งที่ติดไฟแดง

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 554 ไม่เข้าป้ายนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกียวข้องให้อบรมกำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ