547 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่ทราบว่า รถ547-5 เป็นอะไรมากไหม ไม่รับผู้โดยสาร โบกกันตั้ง2-3คน ไม่จอด ขับออกเลนนอก ในรถก็มีผู้โดยสารปกติ ทำไมถึงไม่รับ?

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 547 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ