543 ขาดระยะนานมากครับ แต่เวลาออก ออกทีละหลายคัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์สาย543 ลำลูกกา-บางเขน ขาดระยะนานมากครับเหมือนวิ่งเป็นช่วงเวลาเช้ากับเย็นเท่านั้นเอง แล้วส่วนใหญ่เวลาขาดระยะก็ขาดนานมากครับ เกือบๆ2ชม.เสียหายนะครับ จะเดินทางแต่ล่ะทีกะเวลาไม่ได้เลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ