543 ก ช้ามากกกกกก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มาช้ามาก มาไม่ตรงเวลา ทำให้ไปเรียนสายบ่อยมาก อยากให้ช่วยหน่อยนะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลการตรวจสอบและปรับปรุงเวลาการปล่อยรถไม่ให้ขาดระยะรอนาน เพื่อให้ผู้ใช้บิรการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถ ขสมก.