543ก ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ ปอ.543 ก ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายวัดกำแพง ขับไปหน้าตาเดฉย ทั้งๆที่เราวิ่งตาม ก็ไม่จอดให้เรา แม่งถ้าไม่อยากจอดรับก็ลาออกไปเลยมั้ยคะ บริการหมาไม่แดกมาก รถยิ่งนานฟจะมาที เสือกไม่จอกรับ คนทำงานเดือดร้อน พิจารณาด้วยค่ะ งานบริการคน อย่ามาทำสิสัยเหมือนขับรถส่วนตัว!! เลขรถ 1-3019 ป้ายทะเบียน กรุงเทพ 12-2398 (98 เลือนลางดูไม่ชัด)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 543ก.. คันดั่งกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคันดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้ายหากมีการร้องเรียนเเจ้งเข้ามาอีก จะไดสอบสวนลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ