543ก. รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รบกวนช่วยออกรอบเว้นระยะที่ไม่ห่างกันมากจนเกินไปได้ไหมครับ รอขั้นต่ำๆ 30นาที+ ช่วยแก้ไขเรื่องรถเมล์มาช้าทีครับเพราะบ้างทีรถไม่ติดก็นานเหมือนเดิม

ขสมก.รับทราบเรื่องและได้จัดส่งเรื่องไปยังเขตการเดินรถที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลรถประจำทางสาย 543ก. เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงจัดสรรการปล่อยรถให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการและให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ขอบขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.