543ก ท่าน้ำนนท์-อู่บางเขน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถรถนานมากครับ ทั้งที่อยู่ ต้นอู่ บ่อยๆ ที่รอ เวลา20.30 ได้ขึ้นคันสุดท้ายตลอด บางทีรอนานไม่ว่า รถไม่จอดป้ายอีกต้อง รอ อีก เกือบ ชั่วโมง ผมอยากให้ เพิ่ม ความถี่ในการ ปล่อยรถครับ และถ้านานๆ ปล่อยรถแบบนี้ ก็ควรจะจอดให้ครบทุกป้ายครับ

เรียนผู้ใช้บรการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการจัดสรรปล่อยรถให้เพียงพอต่อจำนวนนผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับการบริการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ