542 มีการบริการยังไงหรอ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอ542 ตรงพงษ์ทรัพย์ ประมาณ ชั่วโมง ไม่มาสักที่ มีการปล่อยรถแบบไหนหรอครับ มีมาตรฐานหรือเปล่าครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ทาง ขสมก.ได้รับเรื่องแล้วจะปรึกษาผู้ประกอบการ ให้หามาตรการแก้ไขการปล่อยรถให้บริการแก่ผู้โดยสารให้ผู้โดยสารได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด จึงเรียนมาเพื่อทราบ