539-26 กระเป๋ารถ-คนขับ พูดจาไม่ภาพด่าทอผู้โดยสาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
พูดจาแย่มาก

เรียนท่านผู้ร้อง เรื่องดังกล่าวได้รับแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติอีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ