529 หายไปไหน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
หลายวันมานี้ผมรอตอนเช้าไม่เจอรถ 529 แม้แต่คันเดียวเป็นสัปดาห์แล้วหรือยกเลิกสายรถนี้ไปแล้วครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 529 รถน้อยรอนานด้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้ถี่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อความสดวกและรวดเร็วของผู้ใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ