522 ไม่เข้าป้ายรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย522 วิ่งจากแยกเกษตรไปทางสะพาน ประมาณ 11.19 น. 25 สค. 60 วิ่งเลนที่ 3 นับจากฟุตบาธออกไป ไม่เข้าป้ายตรงข้ามม.เกษตรประตู3 คืออยากขึ้นค่ะ แต่คนขับรถเมล์เหมือนไม่อยากให้ขึ้น ช่วยวิ่งเลนซ้ายได้มั้ยคะ รถมันไม่ได้ติดเลย รถน้อยด้วยซ้ำไป อย่างน้อยก็ให้โอกาสได้โบกกันบ้างเถอะค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและชิดขอบทางด้านซ้ายทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ