522 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้รอรถสาย522เวลา16:45ป้ายตรงข้ามเรือนจำคลองเปรม โบกแล้วไม่จอด เพราะวิ่งคู่มากับ 522อีกคันแต่เป็นรถเสริมบางเขน (เขียนตัวสีแดง) จนถึง17:00จึงได้ขึ้น522 เบอรรถที่ได้ขึ้น 1-90041 ประเด็นคือคันแรกผมโบกแล้วทำไมไม่จอดรับ ตักเตือนคนขับด้วยนะครับ จำเลขรถไม่ได้ ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ