522 รถไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 522 มาจากแยกเกษตร วิ่งเลนกลางไม่เข้าป้าย ม.เกษตรประตู3 ผ่านไป 2 คันแล้วไม่เข้าป้ายเลยค่ะทั้งๆ ที่มีผู้โดยสารรอที่ป้ายหลายคน เจอหลายวันหลายคันแล้วค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ