522 ชม.เร่งด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
522 เป็นรถสายยาว คนรอเยอะและนานมาก ปัญหารถคิดทีมานานแล้ว การบริหาคตัดการชั่วโมงเร่งด่วนควรดีกว่านี้ ออกมารอรถเช้า แต่รถมาสาย ก็เท่ากับสาย ไม่มีอะไรจะอธิบายนอกจากคำว่าแย่ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขความถี่ในการปล่อยรถของสาย 522 ในช่วงเวลาเร่งด่วน ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ