516 ปิดประตูใส่ลูกค้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ลูกค้าโบกรถ 516 ก็จอดรับปกติ มีลูกค้าวิ่งมาขึ้น 2 คน รถก็ยังไม่ออก อยู่ๆก็ปิดประตูใส่หน้าลูกค้าและออกรถไปเลย บริเวณป้ายเทเวศน์ 18:50

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 516 ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ และให้ตรวจดูความเรียบร้อยว่าผู้โดยสารขึ้นลงหมดหรือยัง แล้วจึงค่อยนำรถออกจากป้ายรถเมล์ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)