516ไม่ยอมเข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันพุธที่22 กพ 60 สาย516ลงสะพานแล้วชิดขวาสุดไม่ยอมเข้าป้ายทั้ง2คันเวลา7.28-7.33 ป้ายตรงข้ามคอนโดเดอะทรัต์ ปิ่นเกล้า ไหนบอกรับทุกป้ายไงต่ะ ป้ายนี้ก็มีผู้โดยสารรอเยอะเหมือนกัน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียกพนักงานอบรมโดยรวมเรื่องจิตสำนึกการให้บริการหยุดรับส่งตามเครื่องหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ