515 ไม่ค่อยจอดป้ายหน้าหมู่บ้านเดอะซิตี้เลยครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย515 วิ่งเส้นบรมไปอนุสาวรีย์ชัยฯ ไม่ค่อยจอดรับผู้โดยสารป้ายหน้าหมู่บ้านเดอะซิตี้บริเวณขาเข้า ก่อนถึงพุทธมณฑลสาย2 ใช้บริการทุกวัน จอดรับบ้างไม่จอดรับบ้าง วันนี้รอถึง3คันไม่จอดรับ จะว่าไม่เห็นก็ไม่ใช่ครับ โบกไกลจากเลน3เลี้ยวมาเลน2แล้วก็ขับเลยไป ใช่มือถือให้เห็นไฟสว่างตอนโบกก็แล้ว ขับเหมือนเร็วเหมือนแข่งอะไรกันอยู่ สรุปได้ขึ้น539แทน รอจากอารมณ์ดีๆ เสียความรู้สึกครับ ไม่อยากร้องเรียนอะไรมาก แค่อยากให้จอดรับผู้โดยสารทุกป้ายด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ