511 / 13 - 0620 ขับรถเร็ว/ขับรถอันตราย/ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันอาทิตย์ที่ 10 ก.ย. 60 เวลา ประมาณ 8.30 น. รอรถที่ป้ายนานมาก มี รถปรับอากาศสาย 511 หมายเลข 13 - 0620 กำลังจะผ่านป้ายที่รอ คนขับขับเร็วมากและจะไม่เข้าจอดป้าย ต้องเดินออกไปกลางถนน เพื่อโบกให้จอด ซึ่งอันตรายมาก และตลอดทางที้ขับ ใช้ความเร็วสูงตลอด ขับรถไม่มีความระมัดระวัง สภาพรถก็ไม่ค่อยจะดี เสี่ยงแต่การเกิดอุบัติเหตุมาก ฝากบอกพนักงานขับรถด้วย ไม่มีใจบริการก็ลาออกไป เดินเก็บขวดขายเถอะ อย่ามาขับรถสาธารณะเลย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถสาย 511 ทะเบียนรถ 13-0620 ดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ