511 แย่มาก รอนานมากๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ฝั่งเข้าปากน้ำผ่านไปสามคัน ฝั่งที่จะผ่านกองสลาก รอชม.สองช.ก็ไม่มา แย่สุดๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขความถี่การปล่อยรถสาย 511 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ