511 กระเป๋ามารยาทไม่ดี

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยื่นเงินจ่ายค่าโดยสาร โดนกระเป๋รถเหวียงใส่ พูดจาไม่ดีใส่ทั้งๆที่ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้น ไม่ทราบว่าก่อนมาทำงานทะเลาะกับใครมาก่อนหรือเปล่าแล้วมาลงที่ผู้โดยสาร 511 ขึ้นจาก การบินไทย ลง พันทิพย์ เลขข้างรถ 345024 หมายเลขทะเบียน 13-0620 ควรมีมาตราการการลงโทษ อบรมอะไรให้มากกว่านี้นะครับ เพราะสุดท้ายอบรมเสร็จก็กลับมาทำพฤติกรรมเดิมๆกับผู้โดยสารอีก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ