509 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตอนนี้ ถนนจรัญสนิทวงศ์ มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า มีการขุดถนนหลายที่ จึงต้องมีการย้ายป้ายรถโดยสาร กลางวัน ไม่เป็นปัญหา รถติดยังไงรถก็ต้องจอด แต่พอกลางคืนเลย 2ทุ่ม ไปแล้ว จะไม่ยอมจอดเลย ขนาดมีคนจะลง ยังวิ่งเลยไปตั้งไกล100 เมตร ปล่อยคนลงแล้วไปต่อเลย เมื่อคืน 21.30 ปป้ายหน้าตลาดบางขุนศรี ย้ายจากที่เดิมมา 20เมตร มีรถสายอื่นจอดอยู่ 509 วิ่งมา ไม่ยอมจอดต่อท้าย วิ่งชิดขวา เลยไปปจอดหน้าแมคโคร ส่งคนลง ห่างไปปอีกตั้งไกล ผมโบกแล้ว คนขับก็เห็นยังชี้ไปข้างหน้า ถามว่า ไปจอดไกลขนาดนั้น ใครจะวิ่งไปทัน ครับ ถ้าจะขับแบบนี้ ทำปประกาศบนรถไปเลย ครับ หลังจาก 2 ทุ่ม เส้นจรัญสนิทวงศ์ จะไม่จอดรับผู้โดยสาร ป้ายไหนบ้าง คนจะได้ไม่รอขึ้น สายนี้ จะได้ขึ้นสายอื่นแทน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเรียกพนักงานอบรมโดยรวม เรื่องจิตสำนึกการให้บริการและการเข้าป้ายหยุดรับส่งผู้ใช้บริ การอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกในการเดินทาง หากท่านประสบเหตุณ์การเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขข้างรถ ทะเบียนรถ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป