509 ไม่จอดป้ายอีกแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่ 24 พ.ย. 2560 เวลา 8.20 น. รถเมล์ 509 เลขทะเบียน 13-1834 ไม่จอดป้ายซอยลือชา ซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่รถไม่จอดป้ายนี้ พอรถวิ่งมาเห็นไฟเขียวตรงแยกอนุสาวรีย์ฯ รถก้อจะวิ่งไปอนุเลย แย่มาก ทำตัวงี้ไง ถึงมีแต่คนเกลียดและดูถูก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ