509 ตลาดบางขุนศรี

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
จอดตรงไหนกันแน่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือหมายเลขตั๋วจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบกต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ