504 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนรอรถสายไปเส้นสุทธิสารรัชดา 504 เกือบชั่วโมงไม่มีมาสักคัน แต่สาย 29 มาถี่มากเวอร์ อยากทราบว่าเอาไปวิ่งสาย 29 หมดหรอคะ คนไปสุทธิสารก็ไม่น้อยคะ อยากให้เพิ่มรอบ !!

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 504 รอนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้โดยสารเพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ