36ก ขับรถเร็ว เร่งเครื่องขษะผู้โดยสารก้าวขึ้นบันไดรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ สาย36ก 11-8590 ยุทธนา ขับรถเร็ว เร่งเครื่องขณะที่ผู้โดยสารก้าวขึ้นบันได ขับรถปาดซ้ายขวา เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ท้องถนนและผู้โดยสาร

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ