36ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
36ก น้อยมากๆๆ เป็นสายที่ดีสีหนึ่งเลย ขอร้องครับช่วยเพิ่มปริมาณรถให้วิ่งเยอะๆหน่อย รอนานมากเพราะจำนวนรถน้อยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุ่งการปล่อยรถและจัดสรรรถให้เพียงพอต่อความต้องการของจำนวนผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.