2711

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย204ครีบแดงวิ่งห้วยขวาง-ท่านำราชวงศ์หมายเลขข้างรถ8-0139ถดัดแปลงป้ายประจำรถเป็น24ขึ้นเวลาประ10.49จากเช็ลทรัลฝั่งกับห้วยขวงถึงป้ยรางนำเวลา10.55พนักงานปรพจำรถไม่จอดป้ายทั้งที่มีผู้โยสารจะลงถึง3คนเวลากดกริ่งลง10.56รถดัดแปลงป้ายประจำรถเป็น24

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ