207 จอดเสียบ่อย สร้างความเดือดร้อนมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 207 สีแดง วิ่งราม1 ราม2 คันสีแดง ที่เอารถเก่ามาวิ่งแทน รถร่วมบริการสีฟ้า 207 สร้างความเดือดร้อนมาก อาทิตย์ก่อนจอดเสีย - ตรงแยกพัฒนา ตอนเลิกงาน รถติดมาก - มาวันนี้จอดเสียแยกลำสาลี และมีจอดเสียอีกเรื่อยๆ เหมือนเอาขยะมาบริการประชาชน ห่วยแตก

เรียน ผู้ใชับริการ ขสมก.รับทราบเรื่อง และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขสภาพรถ และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนนำออกวิ่งบริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ