207แดงไม่รับผู้โดยสารวิ่งแลนด์ขวา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
207 รถน้อยไม่พอ. พอมีรถออกมาวิ่งก็วิ่งเเลนด์ขวา อย่างเร็วมองขึ้นไปไม่มีการรับผู้โดยสารเลย กระเป๋านั่งสบาย รถไม่เสียไม่รับผู้โดยสาร คืออะไร ออกมาวิ่งทำไม เปลืองน้ำมัน ร้องเรียนกี่ครั้ง ก็เหมือนเดิม ไม่มีพัฒนา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ