207จอดก่อนถึงป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้20/06/2560 เวลาประมาณ 06.20-06.30 ที่บริเวณป้ายบางแก้วขากลับรถเมล์องการสาย207 ข้างรถติดป้ายสาย2-xxxx(จำไม่ได้ค่ะ)และจำทะเบียนไม่ได้ จอดก่อนถึงป้ายรถเมล์ ดิฉันซึ่งรออยู่ที่ป้ายได้วิ่งย้อนกลับมาโบกรถบริเวณที่รถจอด(ก่อนถึงป้าย)แต่เนื่องด้วยผู้ขับรถปิดประตูและออกรถแล้วจึงไม่ยอมจอดรับทั้งๆที่ดิฉันยืนรอบริเวณป้ายรถเมล์ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ