206 ปล่อยรถออกจากอู่ กี่ชั่วโมงต่อคัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มีเวลาปล่อยรถออกจากอู่ไหม อย่างเช่น หลังสองทุ่ม สองชม.คัน ไรงี้ จะได้ไม่ต้องยืนรอจนปวดเอว ซ้ำซาก

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ในการปล่อยรถของสาย 206 ให้บริการคันละ 30 นาที และขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร องค์การดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงการปล่อยรถในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ